Dogodki - Splošni pogoji
Prijava

Dogodki – Splošni pogoji

Splošni pogoji določajo zavezujoča pravila za prijavo, odjavo in udeležbo na naših dogodkih ter se nanašajo na vse dogodke v organizaciji Agencije Gala s.p., zato si jih natančno preberite, preden se prijavite na katerega izmed naših dogodkov.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijave na dogodek in veljajo za vse oblike prijave, razen če ni za posamezen dogodek s strani organizatorja določeno drugače.

S prijavo in udeležbo na vseh dogodkih, objavljenih na spletni strani www.mojpartner.si, v organizaciji Agencije Gala, Kiralj Terezija s.p., Meljska cesta 33, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), se udeleženec v celoti strinja s splošnimi pogoji in jih brezpogojno sprejema.

Organizator si pridržuje pravico, da splošne pogoje kadar koli spremeni ali jih prilagodi posameznemu dogodku. Morebitne spremembe ali prilagoditve organizator tudi objavi v predstavitvenem napovedniku posameznega dogodka in so enako zavezujoče kot splošni pogoji.

Pred prijavo na dogodek nas za dodatne informacije in vprašanja pokličite na 041 422 050 ob delavnikih med 9. in 16. uro.

1. Prijava

Za udeležbo na dogodkih je potrebna predhodna registracija na www.mojpartner.si, razen če je v opisu dogodka navedeno drugače. Registracija je brezplačna in je pogoj, da si lahko po dogodku na spletu ogledate morebitne simpatije in z njimi vzpostavite komunikacijo. Ob registraciji je uporabnik dolžan navesti resnične osebne podatke, saj lahko le tako zagotovimo kakovostno izkušnjo pri izvedbi storitev.

V kolikor se navedeni podatki izkažejo za neresnične, ima organizator takemu udeležencu pravico zavrniti udeležbo na dogodku in odstraniti uporabniški račun ali uporabniku onemogočiti prijavo na naslednje dogodke.

Ob prijavi na dogodek, kjer se ne zahteva registracija (seminarji in delavnice), mora uporabnik ob prijavi preko telefona ali e-pošte navesti naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek
 • naslov
 • kraj bivanja
 • elektronski naslov
 • telefon

Osebne podatke skrbno hranimo in jih uporabljamo izključno v administrativne namene za izvedbo naročenih storitev. Več v Izjava zasebnosti.

Organizator zagotavlja, da bo vse osebne podatke, pridobljene ob registraciji ali prijavi na dogodek, skrbno hranil in uporabljal samo za namene obveščanja o prihajajočih dogodkih in izvedbo prijave na dogodek.

Pred prijavo na objavljen dogodek preverite podatke o dogodku. Vaša prijava bo dokončna s plačilom kotizacije. Prijava na dogodek vas zavezuje k plačilu. V primeru neplačila se uporabniku onemogoči možnost prijave na naslednje dogodke.

Zgolj informativne prijave niso možne, razen če je za posamezni dogodek navedeno drugače.

2. Plačilo

Vse objavljene cene dogodkov so brez DDV, saj organizator ni davčni zavezanec. Udeležbo na dogodku morate potrditi z vplačilom zneska (kotizacija), razen če je za posamezni dogodek navedeno drugače.

Račun prejmete ob prihodu na dogodek ali v elektronski obliki na vaš e-poštni naslov.

3. Odpoved prijave

3.1. Odpoved prijave in stroški Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki na e-naslov info@mojpartner.si. Organizator ima ob vračilu pravico zaračunati administrativne stroške, povezane z vračilom kotizacije. Višina stroška odpovedi prijave je odvisna od datuma pisne odjave in je osnova za obračun stroškov pri odpovedi prijave, ki znašajo:

 • v primeru odpovedi do 14 dni pred pričetkom dogodka, organizator zadrži 15 € administrativnih stroškov od vplačanega zneska
 • v primeru odpovedi od 13 do 7 dni pred izvedbo dogodka, organizator vrne 50 % od vplačanega zneska
 • pri kasnejših odpovedih organizator ne vrača vplačanega zneska oziroma se v primeru, da se udeleženec dogodka ne udeleži, odsotnost smatra kot odpoved in organizator zadrži 100 % od vplačanega zneska

V primeru odpovedi dogodka, ki ga izvaja naš podizvajalec, je treba upoštevati še njegove pogoje glede odjave in vračila kotizacije.

Če udeleženec prostovoljno zapusti dogodek, nima pravice do vračila kotizacije in morebitnih stroškov.

3.2. Odpoved dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico, da odpove posamezni dogodek, če se nanj prijavi manjše število udeležencev, kot je navedeno v programu, ali ne uspe zagotoviti zadovoljivega sorazmerja udeležencev po spolu.

V kolikor se za posamezni dogodek ne prijavi dovolj udeležencev, si organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka oziroma določitve novega termina.

Organizator ima pravico objaviti nadomestni dogodek. Prijavljeni udeleženci bodo o morebitni odpovedi in novem aktualnem terminu pravočasno obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte ali telefona.

V primeru odpovedi dogodka vsi prijavljeni udeleženci dobijo povrnjen znesek kotizacije, razen v primeru, če se udeleženec odloči in prijavi na naslednji nadomestni ali cenovno primerljiv dogodek.

3.3. Prestavitev udeleženca
Na razpisan dogodek se je možno prijaviti do zapolnitve prostega števila mest. Udeleženec pridobi pravico do udeležbe na dogodek s potrdilom o vplačilu kotizacije. V kolikor se na dogodek prijavi več udeležencev od predvidenega prostega števila mest, ima prednost udeleženec, ki se je prijavil prvi (vrstni red glede na čas prijave). Preostali udeleženci se lahko po dogovoru z organizatorjem odločijo za udeležbo v naslednjem predvidenem terminu dogodka ali za vračilo zneska kotizacije. Prijavljeni udeleženec bo o tem pravočasno obveščen.

4. Izvedba dogodka

4.1. Udeležba
Organizator ne more zagotoviti enakega razmerja med spoloma, niti ne jamči za točno določeno število udeležencev. Za posamezni dogodek organizator predvideva določeno število udeležencev, kar je odvisno od velikosti kraja prireditve in od vsebine dogodka. Število prijavljenih udeležencev, kot tudi kraj dogodka, se lahko spremeni.

4.2. Sprememba programa
Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali prilagoditve programa posameznega dogodka po prijavi in med samim izvajanjem zaradi nepredvidljivih situacij, kot so npr. višja sila, skupinska dinamika udeležencev ali razpoloženost prijavljenih udeležencev.

4.3. Kraj dogodka
Dogodki so organizirani na različnih krajih, ki so v lasti in pod vodstvom drugih ponudnikov storitev. V teh primerih se upošteva hišni red in splošna pravila gostitelja. Prav tako morajo udeleženci upoštevati navodila organizatorja.

4.4. Dogodki v posebnih prostorih
Nekateri dogodki se bodo odvijali v prostorih, ki imajo specifična pravila oziroma priporočen kodeks oblačenja. V teh primerih je potrebno upoštevati hišni red in pravila gostitelja. Sama prijava na dogodek brez upoštevanja pravil vam ne zagotavlja udeležbe na dogodku.

Glede specifičnosti prostora bodo udeleženci obveščeni v opisu dogodka, prav tako bodo podrobnosti objavljene na spletni strani gostitelja.

4.5. Fotografiranje in snemanje
Organizator si pridržuje pravico do objave fotografij in video utrinkov, ki so nastali v okviru organiziranih dogodkov, za napovednike prihajajočih dogodkov, na spletnem portalu www.mojpartner.si in na ostalih promocijskih kanalih ter raznih medijih za promocijo dogodkov, razen če to ni izrecno prepovedano s strani udeleženca. V primeru prepovedi objave s strani posameznega udeleženca, se njegova identiteta zamegljeno prekrije.

4.6. Zavrnitev in izključitev prijavljenega udeleženca

Organizator si pridržuje pravico, da posamezniku zavrne možnost udeležbe na dogodku. Prav tako ima pravico do izključitve prijavljenega udeleženca, če:

 • udeleženec ne upošteva predpisane vsebine za določen dogodek (npr. kodeks oblačenja),
 • udeleženec ne upošteva hišni red in pravila gostitelja,
 • je obnašanje in vedenje udeleženca neprimerno, nerazumno ali skrajno moteče,
 • udeleženec na dogodku vidno izstopa od razpisanih starostnih normativov glede na določen dogodek (v tem primeru lahko udeleženec potrdi starost z osebnim dokumentom)

V zgoraj omenjenih primerih ima organizator pravico udeleženca zavrniti in mu onemogočiti nadaljnje prijave na prihajajoče dogodke. Udeleženec ni upravičen do vračila kotizacije in drugih stroškov.

5. Spoznavanje in druženje

Organizator ne jamči za uspešno medsebojno ujemanje med udeleženci ali za kasnejši razvoj partnerskega razmerja med udeleženci dogodka.

Organizator ne preverja osebnih podatkov udeležencev, njihove izobrazbe, preteklosti ali morebitnega zakonskega stanu udeležencev dogodkov. Vsi navedeni podatki, posredovani s strani udeležencev, se smatrajo za resnične, vendar organizator ne jamči za njihovo točnost, niti ne odgovarja za kakršno koli netočnost.

Za vse medsebojno izmenjane informacije in podatke se mora o njihovi resničnosti vsak udeleženec prepričati sam.

Organizator ne prevzema odgovornosti glede osebnega pričakovanja na dogodkih. Z organizacijo družabnih dogodkov organizator le omogoči priložnost za druženje in spoznavanje novih ljudi.

6. Odgovornost

Organizator odgovarja za kakovostno izvedbo dogodka. Za kvaliteto storitev podizvajalcev in drugega osebja izvršilcev storitev organizator ni odgovoren in za njih ne odgovarja.

V primeru morebitnega spora organizator odgovarja le v višini vplačane kotizacije za posamezni dogodek.

7. Izključitev odgovornosti

Udeležba na dogodkih in spoznavanje drugih udeležencev poteka izključno na lastno željo in odgovornost udeleženca. Organizator zgolj nudi priložnost za druženje na spoznavnih dogodkih.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • situacije, ki so posledica višje sile ali v povezavi z njo,
 • varnost osebnih predmetov udeleženca med dogodkom,
 • kakršno koli izgubo, krajo lastnine, osebno škodo ali poškodbo udeleženca na dogodku,
 • obnašanje udeležencev,
 • dejanja tretjih oseb oziroma drugih (naključnih) obiskovalcev,
 • spontane, naključne in nepredvidljive situacije, ki se pripetijo med dogodkom s strani organizatorja, njegovih zaposlenih, pomočnikov, pogodbenih partnerjev ali udeležencev

Udeleženec organizatorja in njegove zaposlene, podizvajalce in pogodbene sodelavce odvezuje kakršne koli odgovornosti za izgubo, škodo ali ljubezenske težave, ki jih lahko utrpi zaradi storitve navezovanja stikov na dogodku ali samostojno po dogodku.

Za vse morebitne spore in pravne postopke v zvezi z organizacijo in udeležbo na družabnih dogodkih je pristojno sodišče v Mariboru.

8. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1. 3. 2019.

 
Delavnica - Kemija na prvem zmenku
11. 07. 2024
Maribor
 
Hitri zmenki v Mariboru 30 do 44 let
12. 09. 2024
Maribor
 
Delavnica - Uspešni na zmenku
19. 09. 2024
Maribor
 
Hitri zmenki v Mariboru 45 do 55 let
26. 09. 2024
Maribor

Spletna partnerska agencija

 

 

Diskretnost

Pokazatelj ujemanja

Ciljno iskanje partnerja