Splošni pogoji
Prijava

SPLOŠNI POGOJI UPORABE IN POSLOVANJA Mojpartner.si

1. Uporaba storitve Mojpartner.si

Pogoji uporabe imajo zaporedno št. 1.1 in veljajo od 15.5. 2022.

Pred registracijo si preberite splošne pogoje uporabe.

Ob vsakem obisku ali prijavi v portal Mojpartner.si uporabnik sprejema in se strinja, da je seznanjen z objavljenimi splošnimi pogoji.

Ti splošni pogoji poslovanja zajemajo pogoje uporabe in veljajo kot pogodbeno razmerje, ki se sklene ob registraciji med upravljavcem portala Mojpartner.si in uporabnikom, vendar upravljavec besedila pogodbe, ki je v slovenskem jeziku, ne shranjuje (naprej: splošni pogoji poslovanja).

Besedilo pogojev uporabe je na voljo tudi v PDF obliki na tej povezavi.

Vse določbe splošnih pogojev poslovanja veljajo enakovredno za vse uporabnike plačljivih in brezplačnih storitev v času uporabe storitev Mojpartner.si. (v nadaljevanju: uporabnik oziroma vi).

OPOZORILO: Z uporabo vseh storitev, ki so dostopne na spletnem portalu Mojpartner.si, v mobilnih aplikacijah in v aplikacijah za druge naprave uporabnik sprejema te splošne pogoje uporabe in potrjuje, da se strinja z njimi ter z vsemi naknadnimi spremembami.

S klikom na Registracija oziroma s prijavo na Mojpartner.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja, prav tako se strinja z vsemi spodnjimi določbami, ki ga zavezujejo k njihovemu spoštovanju. Če se uporabnik ne strinja s splošnimi pogoji, se ne sme registrirati, niti uporabljati storitve Mojpartner.si.

Vse storitve so namenjene polnoletnim, kar pomeni, da za uporabo storitev na Mojpartner.si uporabnik jamči, da je ob prvi registraciji že dopolnil 18 let.

Uporabnik izjavlja, da je prebral in je seznanjen z Obvestilom o obveznosti izdaje, prevzema in zadržanja računa .
zahtevaj račun

2. Ponudnik storitev Mojpartner.si

Uporabo spletnih in ostalih storitev na portalu Mojpartner.si zagotavlja Agencija Gala, s.p. Spletni portal Mojpartner.si in njegove prenosljive aplikacije ter z njimi povezane storitve so v lasti Agencije Gala, storitve, posredovanje, trgovina, Kiralj Terezija s.p., Meljska cesta 33, 2000 Maribor, Slovenija. Matična številka: 1041843000, vpisana v Poslovni register Slovenije pod številko: 316-07-07431-2013/2, z dne 25. 11. 2013, datum vpisa v Poslovni register Slovenije 1. 8. 1997, davčna številka: 99185717 (ponudnik ni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost), kontaktna telefonska številka: +386(0)2 229 75 70, kontaktni e-poštni naslov: info@mojpartner.si, razen če ni pri določenih storitvah navedeno drugače (v nadaljevanju: ponudnik oziroma Agencija Gala, s.p. ali Mojpartner.si oziroma: mi).

3. Definicije

V splošnih pogojih uporabe in poslovanja imajo definicije in izrazi naslednji pomen:

Ponudnik – Agencija Gala, s.p., omogoča uporabnikom dostop do vsebin, objavljenih na spletnem portalu Mojpartner.si in prenosljivih aplikacijah, ki se nanaša na partnerske strani in storitve družabnih dogodkov ali seminarjev. (naprej: ponudnik, mi).

Spletni portal – spletni portal www.mojpartner.si je namenjen uporabnikom za spoznavanje preko interneta ali družabnih dogodkov (naprej: spletni portal).

Storitve – vsi dostopi do informacij preko spletnega portala www.mojpartner.si, ki se nanašajo na plačljive, kjer je to tudi označeno, in brezplačne oziroma prosto dostopne storitve. Sem spadajo storitve za spletne zmenke, družabne dogodke in seminarji (naprej: storitve).

Plačljive storitve – omogočajo dostop do dodatnih funkcij portala in jih uporabnik koristi ob plačilu izbranega paketa članarine ali prijavo na družabne dogodke ali seminarje.

Uporabnik – vsaka oseba, ki uporablja storitve, ki so dostopne na spletnem portalu Mojpartner.si. Uporabnik je lahko neregistriran uporabnik, ki obišče stran, registriran uporabnik, ki se je brezplačno registriral za brezplačno uporabo osnovnih funkcij storitev, in polni član, ki uporablja plačljive funkcije ob plačilu članarine (naprej: uporabnik oziroma član).

Članarina – je znesek, določen v ceniku, in članom ob plačilu izbranega paketa članarine omogoča uporabo dodatnih funkcij portala, dostop do vseh plačanih in neplačanih članskih storitev navezovanja stikov za obdobje 6, 12 ali 24 mesecev (naprej: članarina).

Dogodki – se nanaša na razne plačljive družabne dogodke in omogoča uporabnikom srečanje v živo (naprej: dogodki).

Udeleženec – se nanaša na enega ali več uporabnikov, ki dostopajo do storitev spletnega portala za seminarje, delavnice in coaching, ki so se ali se niso registrirali na spletni strani (naprej: udeleženec).

Partnerske spletne strani – ponudnik sodeluje in koristi tudi storitve, ki jih ponujajo drugi partnerji, s katerimi pogodbeno sodeluje (naprej: partnerska spletna stran ali partnerji).

4. Uporaba, dostop in registracija

Obiskovalec, ki še ni registriran, se lahko ob strinjanju z določili splošnih pogojev uporabe vpiše oziroma brezplačno registrira in dobi status registriranega uporabnika. S klikom na gumb »Brezplačna registracija« ali »Prijava« na dogodek uporabnik potrjuje, da je prebral določila Splošnih pogojev uporabe, se z njimi strinja, jih bo upošteval in jih prostovoljno sprejema. Ko se uporabnik registrira, postane registriran uporabnik, ki mu je omogočen dostop do storitev spletnega portala in postane polno zavezan s pogoji uporabe.

Neregistriran uporabnik se za storitve, ki jih ponuja ponudnik na spletnem portalu, registrira z vpisom uporabniških podatkov, razen tam, kjer je označeno drugače, in si ustvari profil.
Za registracijo je potrebno, da si uporabnik ustvari uporabniški račun. To stori z vnosom aktivnega e-poštnega naslova in gesla, ki ga izbere uporabnik sam. S klikom na gumb Registracija je uporabnik registriran in potrjuje, da se v času trajanja uporabe storitev strinja s pogoji uporabe ponudnika.

Po registraciji uporabnik na svoj e-naslov prejme potrditveni mail. Po aktivaciji se lahko uporabnik prijavi v svoj račun z uporabniško šifro ali e-naslovom in geslom in si ustvari svoj profil, kar stori z vnosom zahtevanih podatkov in s tem postane registriran uporabnik.

Ob registraciji je uporabniku avtomatsko dodeljena unikatna uporabniška šifra njegovega profila. To je unikatna šifra (računa) profila, ki jo uporabnik potrebuje za vse storitve ponudnika.

Uporabnik si lahko ustvari samo en račun na elektronski naslov, ki je namenjen lastni osebni uporabi in uporablja isti e-poštni naslov na spletnem portalu le enkrat. Račun lahko pripada le članu in se ne sme prenesti na tretjo osebo.

Prepovedana je registracija in prijava drugih oseb, v tem primeru uporabnik odgovarja s polno odškodninsko odgovornostjo ter prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora. Uporaba spletnih storitev ni dovoljena za kakršne koli nezakonite namene. V tem primeru ima ponudnik pravico izbrisa uporabnika iz sistema in mu preprečiti ponovno registracijo.
Storitve so namenjene fizičnim osebam, zato uporaba ni dovoljena pravnim osebam.

Administrator ima pravico, da se starejša sporočila uporabnikov po 12 mesecih brišejo; tudi ko ima uporabnik z isto oseb več kot 50 izmenjanih sporočil, se lahko starejša sporočila brišejo.

4.1. Odstop od pogodbe

Članstvo začne veljati z dnevom plačila in se uporabniku aktivira, ko ponudnik dobi obvestilo o plačilu na svoj poslovni račun. Uporabnik lahko takoj zatem koristi in uporablja neomejene funkcije polnega članstva.

Po Zakonu o varstvu potrošnikov, Uradni list RS št. 98/2004, uporabniku pripadajo vse pravice tega zakona.
Uporabnik lahko iz kakršnega koli razloga odstopi od te pogodbe ali kadar koli prekine svoje članstvo brez povračila dela članarine.

Uporabnik ima možnost, da v odpovednem roku 14 dni po uspešno izvršenem plačilu članarine odstopi od pogodbe brez navajanja razlogov za odstop s pisnim obvestilom za odstop od pogodbe na: info@mojpartner.si s pripisom »Odstop«. Odstopni rok začne veljati z dnevom sklenitve pogodbe.

Uporabniku se povrne celoten znesek vplačane članarine v primeru upravičenega odstopa od pogodbe, če uporabnik ni uporabljal ponujene funkcije polnega članstva v času za odstop.

V primeru, ko uporabnik odstopi od pogodbe za plačano članstvo v roku za odstop od dneva sklenitve pogodbe in je že koristil pripadajoče storitve, ima ponudnik pravico do uporabe zneska v sorazmerju z opravljenimi storitvami (koristil garancijo zajamčenih kontaktov). Ta se izračuna na sorazmerno skupno vrednost uporabe plačanih storitev brez popustov.

Ponudnik bo uporabniku v odstopnem roku oziroma naslednji delovni dan zamrznil njegov račun in preveril obseg uporabe storitev v tem času ter obračunal višino nadomestila za uporabljene storitve.

Uporabniku se povrne del ali prejeto plačilo najkasneje v roku 14 dni na plačilno sredstvo, ki je bilo uporabljeno pri izvedbi transakcije.

Izjemoma bo ponudnik po lastni presoji uporabniku povrnil del plačane članarine ali v celoti, če se uporabnik tako odloči, in sicer če je prišlo do napake pri ponudniku ob obračunu ali zaradi administrativne napake.

5. Obveznosti uporabnika

Od uporabnika se pričakuje, da posreduje pravilne, točne in resnične podatke, ki jih v primeru sprememb sproti posodablja. Uporabnik je sam odgovoren za vnesene vsebine prikazane na spletnem portalu in posredovane podatke ter odgovarja za resničnost vnesenih informacij, ki so prikazane in posredovane drugim uporabnikom. Ko enkrat vnesete podatke o spolu, datumu rojstva in višini jih ni možno spreminjati.

Uporabnik se strinja, da ponudnik storitev ni odgovoren, če pride do kakršne koli zlorabe njegovega računa. Prav tako ponudnik ni obvezan preverjati identitete uporabnikov in tudi ne prevzema odgovornosti nad zlorabami uporabniških računov. Ko uporabnik sumi, da je prišlo do kakršne koli zlorabe, mora o tem takoj obvestiti ponudnika.

Uporabnik se z registracijo na spletnem portalu strinja, da uporablja storitve na lastno željo in odgovornost ter se zavezuje, da z uporabo storitev ne bo tretjim osebam dajal informacij, ki so v nasprotju z zakonom in moralnimi pravili ali informacij neprimernega, vsiljivega vedenja, pornografskih vsebin in informacij, ki vsebujejo zaupne podatke uporabnikov.

Določene storitve so dostopne le registriranim uporabnikom. Uporabnik ima pravico do uporabe storitev, ki jih ponuja spletni portal. Registriranemu uporabniku so na voljo razne storitve, kot so: kreiranje profila, iskanje in pregled predlogov partnerjev, prijava na družabne dogodke in seminarje, vendar pa je omejen ogled profilov in omejena komunikacija z uporabniki.

S plačilom izbrane članarine uporabnik pridobi dodatne možnosti in pravice v okviru plačljivih in naprednih storitev spletnega portala, ki članu omogoča dostop do vseh storitev v okviru navezovanja stikov.

Uporabnik lahko objavlja le svoje fotografije in morajo biti last uporabnika. V primeru, da fotografije pripadajo tretji osebi, mora uporabnik od nje pridobiti dovoljenje za objavo.

Uporabniku je prepovedana javna objava njegovih osebnih kontaktnih informacij na spletnem portalu, z namenom da bi drugim uporabnikom omogočil vzpostavljanje stika brez uporabe komunikacijskih storitev spletnega portala.

Uporabnik je sam odgovoren za vnesene vsebine svojih osebnih podatkov ter odgovarja za resničnost podatkov in vnesenih informacij.

6. Storitve spletnega portala

Po opravljeni uspešni registraciji vam ponudnik nudi storitve, ki so na voljo na spletnem portalu, in sicer za ogled in iskanje registriranih uporabnikov, prijavo na družabne dogodke in seminarje ter omogoča komunikacijo s tistimi uporabniki spletnega portala, ki se odločijo za plačilo določene oblike plačanega članstva.

Preden lahko uporabnik koristi te storitve, izbere časovno obliko članstva oz. druge plačljive storitve ponudnika, kar stori z izbiro časovnega paketa članstva s klikom na naročilo in potrditvijo. Po plačilu članarine oziroma storitve prejme uporabnik preko e-pošte potrditveno pošto z referenco plačila.

Storitve, ki jih ponuja ponudnik storitev, uporabniki uporabljajo na lastno željo in odgovornost in uporabnikom omogočajo spoznavanje v varnem okolju z brezplačnimi in plačljivimi storitvami.

Ponudnik v nobenem primeru ne jamči uporabnikom, da bodo uspešno našli partnerja in ne zagotavlja, da so vneseni podatki uporabnikov pravilni in točni ter ne odgovarja za nematerialno ali materialno škodo, ki bi lahko kakor koli nastala med uporabniki strani.

Če se uporabnik ne strinja ali ni zadovoljen s katerim koli delom storitev portala Mojpartner.si ali se ne strinja s Pogoji uporabe, naj portal zapusti.

7. Pravila sodelovanja

Z uporabo spletnega portala Mojpartner.si se morajo uporabniki strinjati z navedenimi pogoji uporabe storitev in upoštevati pravila. Uporabnik ima pravico do uporabe storitev portala.

7.1. Uporabnik je dolžan navesti resnične podatke in je osebno odgovoren za vse vnesene vsebine in vsebine svojih osebnih podatkov in fotografij ter zagotavlja resničnost vseh podanih informacij na spletnem portalu, ki so dostopni drugim uporabnikom.

V profil in ob vzpostavljanju komunikacije z drugimi uporabniki preko osebnih sporočil vse do takrat, dokler s članom ni vzpostavljen dialog za zaželeno spoznavanje, se ne sme vnašati telefonskih številk, kontaktnih podatkov in elektronskih naslovov. Prepovedan je tudi vnos naslovov in povezav do drugih spletnih strani, kontaktov spletnih klepetalnic ali družbenih omrežij ipd., prav tako je prepovedan vnos stavkov brez pomena.

7.2. Ker so storitve spletnega portala namenjene samo zasebni uporabi, se uporabnik storitev spletnega portala strinja, da kot registriran uporabnik oziroma član storitev spletne strani ne bo uporabljal v promocijske in komercialne namene, prepovedano je kakršno koli oglaševanje, prodaja ali kakršno koli trženje storitev ali blaga. Prav tako ni dovoljen vnos in pošiljanje raznih verskih, političnih, propagandnih, žaljivih, pornografskih oziroma drugih spornih vsebin, ki kršijo čast, dostojanstvo in pravice drugih uporabnikov ali tretjih oseb.

7.3. Uporabnikom je prepovedano zbirati vsebine drugih uporabnikov in kopiranje podatkov za kakršne koli druge namene. Uporabnik bo vse pridobljene podatke in informacije, ki jih je pridobil ob uporabi storitev spletnega portala, upošteval in obravnaval zaupno in jih ne sme posredovati nikomur, razen v primeru, če mu je tista oseba to dovolila.

7.4. Storitev spletnega portala uporabnik ne sme uporabljati za kakršno koli distribucijo računalniških virusov ali narediti karkoli, kar bi povzročilo in ogrozilo storitve spletnega portala ter povzročilo škodo ponudniku storitev, ostalim uporabnikom in tretjim osebam.

7.5. Uporabnik spletnega portala in njegovih storitev razume in potrjuje, da ponudnik ni odgovoren in ne zagotavlja varnost in zasebnost podanih informacij preko interneta in elektronske pošte, ki je v povezavi in uporabi tovrstnih informacij in sprejetih vsebin s strani tretjih oseb. Za vse podane informacije uporabnika v okviru storitev spletnega portala in posredovanju drugim uporabnikom, ki jih je navedel uporabnik, je zanje tudi sam ogovoren.
O resničnosti objavljenih in neobjavljenih informacij drugih članov, s katerimi komunicira, se mora član prepričati sam.

Ponudnik si pridržuje pravico, da ob kršitvi teh določb pod št. 7, uporabnika deaktivira in izbriše njegov uporabniški račun brez možnosti povračila vplačanega zneska.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren uporabnik sam, in sicer tako da poskrbi za varnost svojega gesla in osebne kode za podporo.

Uporabnik spletnih storitev se strinja, da bo storitve uporabljal v skladu z navedenimi Splošnimi pogoji uporabe in poslovanja portala Mojpartner.si.

Za vse morebitne kršitve si ponudnik pridržuje pravico, da tovrstne vsebine zavrne ali ne objavi. Uporabnik sprejema pravila in se strinja, da bo storitve spletnega portala uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.

V primeru kakršne koli kršitve uporabnika mora le-ta ponudniku spletnega portala povrniti odškodninske zahtevke in povzročeno izgubo ali morebitne terjatve, ki so nastale z uporabo spletnih storitev Mojpartner.si.

8. Odgovornost ponudnika spletnega portala

Ponudnik spletnega portala je obvezan, da registriranim uporabnikom v uporabo nudi internetni portal za ponujene storitve, ogled registriranih uporabnikov in medsebojno komunikacijo med uporabniki plačljivih naprednih spletnih storitev. Spletna komunikacija poteka ob izmenjavi osebnih sporočil po sistemu jaz tebi – ti meni (ping-pong).

Ponudnik ni odgovoren za posredovane vsebine uporabnikov in ne zagotavlja točnost zapisanih vsebin in informacij na spletnem portalu Mojpartner.si.

Ponudnik v nobenem primeru ne jamči uporabnikom, da bodo uspešno našli partnerja, in ne zagotavlja, da so vneseni podatki uporabnikov pravilni in točni ter ne odgovarja za nematerialno ali materialno škodo, ki bi lahko kakor koli nastala med uporabniki portala.

9. Obdelava in uporaba osebnih in drugih podatkov ter posredovanje obvestil

Uporabnik izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe, se z njimi strinja in prostovoljno izjavlja, da:

1. Uporabnik z registracijo izrecno pooblašča ponudnika, upravljavca spletnega portala Mojpartner.si in upravljavca osebnih podatkov, da lahko zbira, varuje in obdeluje spodaj navedene osebne podatke skladno z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007) in internimi akti obdelovalca, s katerimi se ureja varstvo osebnih podatkov.
To so podatki, ki jih je uporabnik vnesel ob registraciji na spletnem portalu Mojpartner.si.

Ponudnik z osebnimi podatki ravna odgovorno in jih varuje skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in evropskimi zahtevami uredbe GDPR in internimi akti ponudnika. Do osebnih podatkov uporabnika imajo dostop samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci samo za namene izvedbe naročene storitve.

2. Z registracijo se uporabnik prostovoljno strinja in soglaša ter pooblašča ponudnika, da lahko obdeluje in zbira naslednje vnesene podatke, ki se nanašajo na uporabnika:

 • e-poštni naslov,
 • geslo,
 • šifra uporabnika,
 • IP naslov uporabnika ob vstopu na spletni portal ponudnika in časovni žig uporabe tega IP naslova,
 • spol uporabnika,
 • spol iskanega partnerja,
 • namen uporabe spletnega portala,
 • rojstni datum,
 • starost iskanega partnerja,
 • kraj bivanja

Uporabnik mora za izvedbo spletnih storitev in izvajanje pogodbe ponudniku v obdelavo posredovati tiste osebne podatke, ki so označeni kot obvezni. Če teh podatkov ne zagotovi, ponudnik ne more izvesti storitve spletnih zmenkov.

V primeru plačljivih storitev pa mora uporabnik za izvrševanje pogodbenih obveznosti navesti obvezne kontaktne osebne podatke (ti so navedeni na obrazcu za naročilo storitve in so namenjeni samo v administrativne namene), da mu lahko ponudnik zagotovi storitev, ki ga zanima.

Prostovoljno lahko uporabnik v svoj profil vnese še ostale podatke za namen iskanja partnerja, ki bodo vidni registriranim uporabnikom portala. Neobvezni podatki so potrebni za izpolnjevanje pogodbene obveznosti med uporabnikom in ponudnikom za lažje vzpostavljanje stika z drugimi uporabniki. Podatki, ki se nanašajo na registracijski postopek. so:

 • test ujemanja (zajema uporabnikov pogled na osebnost, razmerje in življenjski stil),
 • kriteriji uspešnega partnerstva,
 • regija,
 • kraj (večji kraj bivanja),
 • zakonski stan,
 • višina,
 • tip postave,
 • barva las,
 • podatki o otrocih,
 • želja po otrocih,
 • poklic,
 • dokončana izobrazba,
 • kadilske navade,
 • prehrambne navade,
 • religija,
 • rekreacijske navade,
 • uporabnikovi interesi,
 • hišni ljubljenčki,
 • uporabnikove vrednote,
 • finančni status,
 • uporabnikov opis samega sebe,
 • objava fotografij,
 • uporabnik o sebi,
 • kratek osebni opis,
 • tip partnerja, ki ga uporabnik išče

3. Uporabnik se strinja in dovoljuje, da ponudnik navedene podatke obdeluje in zbira za namen izvajanja storitev v okviru storitev Mojpartner.si za:

a. spletno komunikacijo med člani za izvajanje storitev spletnih zmenkov in komunikacijo z uporabnikom za izvajanje storitev, za iskanje partnerjev po navedenih kriterijih, po splošnem medsebojnem ujemanju, za prikazovanje partnerskih predlogov, za komunikacijo med uporabniki, za filtriranje po iskanju in zadetkih;

b. za izvedbo plačljivih storitev, ki nudijo članom možnost dodatnih funkcij za neomejeno komunikacijo med uporabniki, ki se obojestransko starostno ujemajo in za selektivno iskanje. Za zagotavljanje teh plačljivih storitev pa mora uporabnik ponudniku zaupati podrobnejše (kontaktne) kontaktne podatke o sebi za izvrševanje pogodbenih obveznosti (za administrativne namene);

c. uporabnik soglaša in dovoljuje, da mu lahko ponudnik na podlagi predhodnega izbora z namenom neposrednega trženja preko telefona, osebne pošte, elektronske pošte, spletne ali mobilne aplikacije pošilja aktualna obvestila, reklamni material in ga obvešča o ponudbi ali novostih portala Mojpartner.si za:

 • obvestila, da želi uporabnika nekdo spoznati (obvestila o novih ogledih profila),
 • obvestila o prejetih ali neprebranih sporočilih,
 • obvestila o raznih aktivnostih drugih uporabnikov, ki so namenjena izbranemu uporabniku,
 • obvestila o družabnih srečanjih in spoznavnih dogodkih,
 • obvestila o seminarjih, delavnicah in novitetah ponudnika,
 • promocijska sporočila pogodbenih partnerjev,
 • razni namigi za bolj učinkovito uporabo spletnih storitev

d. za spletno oglaševanje Mojpartner.si lahko ponudnik uporabnikom prikazuje storitve in oglase tudi ciljno, tako da upošteva osnovne značilnosti in status uporabnikov;

e. za izboljšanje storitev se opravlja analiziranje in spremljanje vedenja uporabnika, da lahko ponudnik prilagaja storitve za namen boljšega zagotavljanja storitev uporabniku (da prilagodi ponudbo za družabne dogodke, za vsebine nagovorov uporabnika, personalizacijo ipd.);

f. uporabnik se strinja in dovoljuje, da ponudnik za čas trajanja pogodbenega sodelovanja v skladu z veljavno zakonodajo obdeluje obvezne osebne podatke za navedene namene in izvajanje naročenih storitev.

4. Uporabnik se strinja, da bo ponudnik po prenehanju pogodbenega razmerja v skladu z veljavnimi predpisi hranil naslednje podatke uporabnika:

 • šifro uporabnika,
 • datum registracije,
 • datum izbrisa,
 • datum in čas zadnje prijave na spletnem portalu Mojpartner.si,
 • IP naslov, ki ga je uporabnik nazadnje uporabil za dostop do spletnih storitev Mojpartner.si

V primerih, kjer obdelava in hramba podatkov temelji na pogodbi oziroma v skladu določenim z zakonom, se hranijo podatki o plačilih uporabnika, rok hrambe pa se prilagodi pogodbi oziroma zakonu; po preteku obdobja se podatki izbrišejo oziroma anonimizirajo.

5. Uporabnik ima pravico, da lahko na spletnem portalu upravljavca Mojpartner.si dostopa do svojih osebnih podatkov, jih popravlja (razen spola, datuma rojstva in višine), izbriše in koristi omejitve njihove obdelave. Prav tako ima pravico do pritožbe v skladu z veljavnimi predpisi po Pravilniku o zaščiti osebnih podatkov Agencije Gala pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Ponudnik se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki obdelani in varovani v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik navedene osebne podatke obdeluje do preklica uporabnika.

Podatki, povezani s članstvom in drugimi storitvami Mojpartner.si, se hranijo v času pogodbenega razmerja oziroma do poplačila vseh obveznosti uporabnika do ponudnika. Po preteku obdobja hranjenja podatkov se podatke izbriše oziroma uniči.

10. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k varovanju osebnih podatkov uporabnika in uporabi osebnih podatkov izključno za administracijo storitve, za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Osebni podatki ne bodo vidni drugim uporabnikom in se bodo obravnavali zaupno in zgolj v administrativne namene.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Ponudnik varuje pridobljene osebne podatke uporabnikov in zagotavlja, da jih ne bo posredoval naprej brez predhodnega dovoljenja uporabnika, in z njimi ravna zaupno.

Uporabnik spletnega portala in njegovih storitev razume in potrjuje, da ponudnik ni odgovoren in ne zagotavlja varnost in zasebnost podanih informacij, ki jih uporabnik objavlja na spletnem portalu, preko interneta in elektronske pošte, ki je v povezavi in uporabi tovrstnih informacij in sprejetih vsebin s strani tretjih oseb. Za vse podane informacije, ki jih razkriva v okviru storitev spletnega portala in posredovanja drugim uporabnikom, je uporabnik odgovoren sam. To pomeni, da ponudnik ne sprejema nobene odgovornosti za vneseno vsebino (vse, kar uporabnik pošilja in vnese na portal v vpogled drugim uporabnikom) ali stvarne napake in zlorabe osebnih informacij, ki jih je uporabnik posredoval drugemu uporabniku.

Uporabnik se strinja, da ponudnik storitev ni odgovoren, če pride do kakršne koli zlorabe njegovega računa. Prav tako ponudnik ni obvezan preverjati identitete uporabnikov in tudi ne prevzema odgovornosti nad zlorabami uporabniških računov. Ko uporabnik sumi, da je prišlo do kakršne koli zlorabe, mora o tem takoj obvestiti ponudnika.

Vsaka obdelava osebnih podatkov uporabnika bo narejena v skladu s pravilnikom ponudnika, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov. Uporabnik se z uporabo spletnega portala strinja, da sprejema splošne pogoje, in je seznanjen s temi določbami.

Pridobljeni podatki vseh uporabnikov storitev in podatki za obratovanje spletnega portala (registrirani uporabniki in člani) se po registraciji in med uporabo portala shranjujejo v podatkovno bazo uporabnika portala Mojpartner.si. Prav tako se shranjujejo podatki pogodbenih partnerjev, ki sodelujejo s ponudnikom.

Ponudnik ima pravico, da zbira in začasno hrani določene tehnične podatke in naslov internetnega protokola, saj je ponudnik na podlagi sodne odredbe po zakonu dolžan podatke uporabnika posredovati državnim institucijam.

Ponudnik ima pravico do shranjevanja in dostopa informacij na uporabnikovem računu s piškotki za prilaganje in zagotavljanje uporabnikom hitrejše spletne storitve, analizo o obiskih uporabnikov ali prikazovanju lastnih oglasov oz. oglasov partnerjev.

Uporabnik spletnega portala dovoljuje, da lahko ponudnik, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, posredovane osebne podatke uporablja z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki so navedeni v nadaljevanju.

Po registraciji lahko ponudnik obdeluje in uporablja demografske podatke uporabnika, podatke o družbeni podobi in tipologiji, ki jih je vnesel ob registraciji za naslednje aktivnosti:

 • obveščanje o novostih,
 • oglaševanje s strani Mojpartner.si oziroma pogodbenih partnerjev,
 • pošiljanje reklamnega gradiva s strani ponudnika,
 • pošiljanje personaliziranih vabil na dogodke, ki jih organizira ponudnik in pogodbeni partnerji,
 • izpostavitev uporabnikovega profila ali njegovega dela na komplementarnih produktih in v raznih oblikah na spletnem portalu Mojpartner.si, mailing listi (zgodbe o uspehu, spletnem magazinu, spletni predstavitvi strani …)

Uporabnik bo prejemal obvestila ponudnika, od katerih se lahko kadar koli odjavi v: Moj profil > Nastavitve > Nastavitve obveščanja preko e-pošte > Odjava.

Uporabnik se ne more odjaviti od e-pošte, ki je povezana z naročili storitev in produktov (naročila na članstvo, prijava na dogodke in seminarje).

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali obdelovali.

11. Točnost podatkov uporabnika

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Ponudnik spletnega portala ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli vnesene vsebine v profilu uporabnika ter ne zagotavlja pravilnosti in točnosti podanih informacij, niti ne zagotavlja pravilnosti odstotkov ujemanja, dobljenih na podlagi vprašalnika za medsebojno ujemanje, ki temelji na podanih in izbranih odgovorih, ki jih izbere uporabnik.

Mojpartner.si ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, če uporabnik zlorablja pridobljene spletne informacije med uporabniki strani in do tretjih oseb.

Ponudnik v nobenem primeru ne jamči uporabnikom, da bodo uspešno našli partnerja in ne zagotavlja, da so vneseni podatki uporabnikov pravilni in točni ter ne odgovarja za nematerialno ali materialno škodo, ki bi lahko kakor koli nastala med uporabniki strani.

12. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti storitev,
 • cene storitev, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
 • časovno veljavnost ponudbe in cene,
 • način plačila.

Ponudnik uporabnikom zagotavlja podporo storitev preko e-poštnega naslova info@mojpartner.si ali telefonske številke 041 422 050 med delovniki med 9. in 16. uro.

13. Tehnična podpora in uporaba spletnih storitev

Uporabnikom nudimo tehnično podporo in pomoč na elektronskem naslovu info@mojpartner.si ali na telefonski številki 041 422 050 med delovniki med 9. in 16. uro.

Spletni portal svojim uporabnikom nudi in zagotavlja izključno informacijsko tehnologijo za spletne storitve in s tem zagotavlja programske rešitev ter tehnično podporo in garancijo zajamčenih stikov za plačano članarino.

Spletna storitev Mojpartner.si je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto, razen za potrebe vzdrževanja in posodobitve programske opreme ali drugih težav, na katerega pa Mojpartner.si nima vpliva.

Pridržujemo si pravico, da lahko kadar koli neomejeno spremenimo ali ukinemo katero koli storitev ali del storitve, posameznih vsebin ali baze podatkov, dostop do katere koli storitve ali omejimo dostope do določenih vsebin začasno ali trajno brez predhodnega obvestila.

Ponudnik spletnega portala ne prevzema garancije za neprekinjeno delovanje za razpoložljive storitve in morebitne motnje zaradi višje sile ali delovanja, ki so izven nadzora Mojpartner.si, niti ni odgovoren za kakršno koli prekinitev v zvezi z delovanjem storitev, ne glede na razlog, četudi bi bil ponudnik o tem seznanjen. Prav tako ponudnik ni odgovoren za nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov tretjih oseb, kot v primeru hekerskih vdorov.

Za uporabo storitev mora imeti uporabnik svojo ustrezno posodobljeno novejšo programsko opremo, računalnik, telefon in/ali druge komunikacijske naprave. Od porabnika se pričakuje, da uporablja novejšo posodobljeno programsko opremo, ima omogočen JavaScript in omogočene piškotke. Uporabnik mora poleg novejše strojne in programske opreme imeti tudi ustrezno znanje za uporabo interneta.

Spletni portal Mojpartner.si ne more jamčiti delovanja v primeru, če uporabnik za dostop do storitev uporablja neprimerno strojno opremo ali če se pojavijo kakršne koli težave v internetni povezavi, ki niso pod nadzorom ponudnika.

V primeru zunanjih povezav do določenih storitev do drugih internetnih strani, spletišč ali drugih virov ponudnik ni odgovoren za morebitne napake ali težave glede povezav in dostopa do le-teh.

Vse storitve se morajo uporabljati z našimi pogoji in pravili uporabe. Če uporabnik ne ravna skladno s temi pogoji pri uporabi ponudnikovih storitev, se mu lahko začasno ali trajno onemogoči dostop do storitev.

14. Stvarne napake

Za vse uporabnike, ki koristijo plačljive storitve na Mojpartner.si, kot so spoznavni dogodki, seminarji in delavnice ter članarina za napredne komunikacijske storitve portala, uporabnik do njih dostopa na spletnem portalu Mojpartner.si, si jih tam ogleda ali prenese na svoj osebni računalnik. Ponudnik odgovarja za stvarne napake skladno z veljavno zakonodajo.

Če pride do stvarne napake, se od uporabnika pričakuje, da obvesti ponudnika v najkrajšem času, oziroma v zakonsko določenem roku preko kontaktnega obrazca na Mojpartner.si ali na e-naslov: info@mojpartner.si. Uporabnik mora navesti natančen opis morebitne napake in na lastne stroške obvestiti ponudnika.

V primeru, da napaka ni sporna, mora ponudnik v roku osmih dni ugoditi zahtevku uporabnika. V primeru, da glede napake obstaja spor, pa bo ponudnik v roku osmih dni uporabniku poslal pisni odgovor.

V primeru stvarnih napak za plačilo izbrane članarine na spletnem portalu Mojpartner.si za uporabo naprednih članskih storitev, bo ponudnik uporabniku povrnil vplačani znesek v celoti ali v sorazmerju z nastalo napako ali pa mu sorazmerno podaljšal članstvo.

15. Preverjanje in nadzor uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico do nadzora nad vsemi javnimi vsebinami in sporočili uporabnika znotraj spletne storitve z namenom spoštovanja določb tega sporazuma. Ponudnik ni odgovoren za vnesene vsebine in ne more nadzorovati vseh sporočil, ki jih uporabnik posreduje v okviru storitev spletnega portala.

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko katero koli vneseno vsebino, s katero uporabnik krši določbe tega sporazuma, izbriše oziroma ne objavi, dokler jih uporabnik ne popravi.

16. Odgovornost

Ponudnik se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletnega portala trudil zagotavljati ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo tega portala oz. vsebin.

Ponudnik ni odgovoren za prekinitev delovanja spletne storitve, ne glede na možen razlog. Ponudnik ne jamči, da bo uporaba storitev vedno na razpolago, varna in brez napak.
Ponudnik ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave ter storitve, niti ni odgovoren za nastalo škodo zaradi izgubljenih podatkov, raznih stroškov povezav ali drugih storitev, niti za prekinitev storitev spletnega portala, tudi če je bil obveščen.

V primeru kršitve določb Splošnih pogojev lahko ponudnik po lastni presoji prekine članstvo ali ukine dostop do določenih delov ali celotne storitve uporabniku (z ali brez obvestila) brez možnosti povračila plačanega zneska.

Uporabnik storitev Mojpartner.si se strinja, da s sprejemom tega sporazuma ponudnik ne prevzema odgovornosti za vnesene vsebine ali napake sporočil, ki jih uporabnik vnaša oziroma pošilja drugim uporabnikom portala.

Vse aktivnosti med člani in navezovanje stikov je na lastno željo in odgovornost uporabnikov. Vse vnesene informacije, vsebine in podatki, ki jih vpišejo člani v svoj profil, se smatrajo za točne. Ponudnik ne jamči za njihovo točnost, niti pri oznaki ID preverjen, kjer se preveri spol in starost, niti ne odgovarja za kakršno koli netočnost.

Vsak uporabnik storitev je sam odgovoren za vse posredovane kontakte v okviru navezovanja stikov. Prav tako se uporabnik strinja, da je sam odgovoren za izgubo, škodo ali ljubezenske težave, ki bi lahko nastale ob navezovanju stikov preko spletnega portala, v živo ali na dogodkih.
V primeru kakršnega koli spora uporabnika z drugim uporabnikom le-ta sam rešuje spore z njim in sprejme vso odgovornost. Ponudnik spletnega portala v teh sporih ni odškodninsko odgovoren.

Uporabnik se strinja, da Agencijo Gala s.p., njene lastnike, zaposlene in pogodbene sodelavce odvezuje kakršno koli odgovornosti pri navezovanju stikov preko spletnega portala ali v živo.

Ponudnik ne daje jamstev za uspeh pri iskanju partnerja ali razvoja razmerja med in po pogodbenem razmerju.

Ponudnik ima pravico, da v primeru hujših kršitev uporabnika, obvesti ustrezne državne organe. Za morebitno povzročeno škodo s strani uporabnika je le-ta odgovoren po pravilih obligacijskega prava in je dolžan ponudniku in njegovim zaposlenim povrniti škodo.

Za škodne primere v zvezi s storitvami Mojpartner.si, ki niso zajeti s tem sporazumom, je ponudnik obvezan na omejen znesek plačane storitve uporabnika, ki ga je vplačal v zadnjih šestih mesecih pred nastankom spora.

Ponudnik na spletnem portalu objavlja razne članke na temo medsebojnih stikov v informativne namene, vendar se naj vsi objavljeni članki smatrajo kot mnenje ponudnika in se ne smatrajo za profesionalno svetovanje in se morajo uporabljati le na lastno odgovornost (za osebno mnenje/zabavo/sproščanje) in se vsak uporabnik sam odloča glede uporabe podanih informacij.

Ponudnik uporabnikom oziroma udeležencem nudi razne seminarje, delavnice, individualno svetovanje, coaching in mentorske programe. Te storitve so namenjene za izobraževanje in v informativne namene. V tem primeru vsak udeleženec sam v celoti prevzema odgovornost za svoj uspeh in rezultate svojega dela. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za rezultate uporabnikov.

Ponudnik ima pravico, da lahko registriranega uporabnika, ki ni aktiven in ni dostopal na spletni profil 12 mesecev, izbriše. Po preteku 12 mesecev po zadnji uporabi s strani uporabnika se lahko vsi podatki v okviru brezplačnega članstva izbrišejo ali odstranijo iz aktivne baze. Če se uporabnik želi ponovno prijaviti in profil ni dosegljiv, lahko to preveri pri administratorju ponudnika.

Ponudnik ima pravico, da lahko neaktivirane in/ali nedokončane račune uporabnikov po 24 urah izbriše.

V primeru da uporabnik krši pravila pogoje uporabe, ima ponudnik pravico deaktivirati profil uporabnika. Temu sledi izbris profila uporabnika brez opozorila, uporabnik pa v tem primeru nima pravice do vračila plačane članarine.

V primeru lažje kršitve splošnih pogojev uporabe bo ponudnik uporabnika o tem obvestil z namenom, da kršitev odpravi. Če uporabnik ne ukrepa in ne popravi kršitev, bo brez opozorila deaktiviran, kar se smatra kot izbris, uporabnik pa v tem primeru ni upravičen do vračila članarine.

17. Uporaba gradiva in avtorske pravice

Agencija Gala, s.p. je v povezavi z uporabniki spletnega portala edini lastnik reprodukcije, distribucije in obdelave vseh avtorskih pravic in vsebin. To vključuje še vse računalniške kode, urejeno strukturo sistema ter vso pisno in slikovno gradivo.

Vse vsebine, ki so objavljene na Mojpartner.si, so skladno z določbami prava zaščiteno avtorsko delo in/ali njegovih pogodbenih partnerjev, zato je nepooblaščenim osebam prepovedana kakršna koli reprodukcija, distribucija ali spreminjanje vsebin ter javno prikazovanje brez pisnega dovoljenja ponudnika.
Uporabnik se strinja s spoštovanjem avtorskih pravic in ne bo kršil pravic intelektualne vsebine.
V primeru kršitve pravic intelektualne lastnine bo Mojpartner.si ukrepal v skladu z zakonom.

18. Vsebine uporabnikov

Uporabnik zagotavlja in potrjuje, da je navedene podatke, fotografije in vsebine, objavljene na njegovem profilu, objavil sam in da je edini lastnik svojega profila. Za svoje objave odgovarja izključno uporabnik.

Uporabnik se s posredovanjem svojih komentarjev, vsebin in mnenj na Mojpartner.si izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje javno objavo dela ali celotnega teksta ali video vsebin v okviru storitev ponudnika. Ponudnik ima pravico vsebine uporabljati časovno neomejeno in za kateri koli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika. Uporabnik se strinja in daje ponudniku dovoljenje, proti lastni pravici, do uporabe storitve. Ponudnik ima po svoji presoji pravico do reprodukcije, distribucije, delne predelave in javnega prikazovanja vsebin uporabnika na spletni strani ponudnika, drugih socialnih omrežjih in ostalih distribucijskih medijih.
Avtor prispevka oziroma svojih posredovanih vsebin hkrati izjavlja in zagotavlja, da je edini lastnik materialnih in vsebinskih prispevkov.

Za morebitne pravne napake posredovanih vsebin uporabnika Agencija Gala, s.p. ne odgovarja.
Če ugotovite, da so bile z objavo vsebin kršene kakršne koli vaše avtorske pravice, nam pišite na info@mojpartner.si.

19. Zunanje povezave

Spletne storitve lahko tudi vsebujejo povezave na zunanje ponudnike oziroma internetna spletišča in druge spletne strani. Vse, kar je v zvezi s temi zunanjimi dostopi, vsebinami ali napakami, ponudnik ni odgovoren.

20. Brezplačna registracija

Registracija omogoča uporabniku, da spoznava in testira možnosti, ki jih ponuja spletni portal Mojpartner.si, in omogoča dostop do naslednjih funkcij:

 • ustvariti uporabniški profil,
 • ogled dodanih partnerskih predlogov,
 • ogled obiskov profila,
 • poimenovanje osebe z vzdevkom,
 • ocenjevaje partnerskih predlogov,
 • dodajanje članov med priljubljene,
 • pošiljanje pozdrava ali pomežika,
 • odobritev ogleda fotografij,
 • prijava na dogodke in seminarje,
 • osnovni iskalnik po starosti, višini, kadilskih navadah, otrocih in regiji.

Več na tej povezavi: članstvo

Ob brezplačni registraciji se uporabnik strinja, da sprejema splošne pogoje, pravila zasebnosti, pravilnik o piškotih in mora izpolniti vsa obvezna polja, ki so navedena ob registraciji in navesti naslednje osebne podatke:

 • jaz sem in iščem,
 • ime in priimek,
 • poštni naslov,
 • datum rojstva,
 • regijo in kraj za partnerske predloge,
 • e-naslov,
 • geslo (je šifrirano in administrator nima vpogleda v geslo).

Po prvem delu registracije ima uporabnik možnost, da se v ponujenih rubrikah odloči za ponujene možnosti izpolnjevanja profila in navede podatke, s katerimi se želi predstaviti drugim uporabnikom, razen kontaktnih podatkov. Komunikacijske podatke lahko posreduje članom, ki ga želijo spoznati šele po nadgradnji članstva.

21. Plačevanje storitev in nadgradnja članstva

Ponudnik spletnih storitev nudi uporabnikom možnost, da se naroči na plačljive storitve za dogodke, seminarje in polna članstva za 6, 12 ali 24 mesecev, ki uporabniku omogočajo uporabo dodatnih funkcij spletne komunikacije med člani, in sicer:

 • neomejeno komunikacijo med polnimi člani po sistemu ping –pong (jaz tebi in ti meni) z osebami, ki se obojestransko starostno ujemajo in znotraj njihovih izbranih iskalnih kriterijev (regija, interesi …),
 • ogled javnih in odobrenih fotografij,
 • garancija zajamčenih kontaktov,
 • pregledovanje profilov znotraj medsebojno izbranih kriterijev (starost, regija, interesi …),
 • ostale dodatne funkcije so na ogled na povezavi: članstvo
 • članske storitve za izbran čas trajanja (6, 12 ali 24 mesecev).

21.1. Pogoji plačevanja in plačila

Ponudnik omogoča način plačila preko plačilnih kartic in plačilnega naloga (UPN). Ko se uporabnik odloči za ponujene storitve ali nadgraditi članstvo, izbere paket v okviru ponujenih možnosti. Po opravljenem naročilu bo uporabnik prejel na svoj e-poštni naslov dodatne potrebne informacije o plačilu.

Po prejetem obvestilu o plačani storitvi na ponudnikov poslovni račun se uporabniku aktivira dostop do članskih storitev vsak dan med delavnikom za izbrano plačano obdobje oziroma drugo plačano storitev.

Plačana storitev članstva je nevračljiva, razen v primeru in na način, ki je opisan v – Odstop od pogodbe za plačilo članarine.

S plačilom članskih in drugih plačljivih storitev ponudnika portala se uporabnik zaveže, da bo spoštoval določbe splošnih pogojev in določbe, ki se nanašajo na plačevanje plačljivih spletnih vsebin in storitev ob vsaki uporabi spletnega portala.

21.2. Cene

Vse cene storitev in članstva na Mojpartner.si so v evrih (EUR) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), ker ponudnik ni zavezanec za DDV. Po plačani storitvi uporabnik soglaša, da mu ponudnik lahko izda račun v elektronski obliki in se uporabniku pošlje na njegov e-poštni naslov, razen če je kje označeno drugače. Ponudnik spletnega portala si pridržuje pravico do spremembe cene članskih storitev. Morebitne spremembe cene storitev ne vplivajo na že zakupljene storitve.

21.3. Način plačila

a. Kreditna kartica – samodejno obnavljanje

S plačilom članarine s kreditno kartico sklenete članarino za izbrano obdobje, ki se po časovnem izteku avtomatično podaljša za enako izbrano časovno obdobje, ki je enako prvemu članskemu obdobju do prekinitve samodejnega obnavljanja. Samodejno podaljšanje je omogočeno vsem plačnikom s kreditnimi karticami, ki to omogočajo.

Za plačilo članarine ali drugih storitev s kreditnimi karticami vas sistem samodejno preusmeri na spletno stran plačilnega centra izdajatelja kartice, kjer vpišete podatke o kreditni kartici in potrdite plačilo članarine za izbrano obdobje ali druge izbrane storitve. Plačilo opravite v nekaj korakih.

Po uspešno opravljenem plačilu zneska, ki je viden pred plačilom za izbrano obdobje in pogojih vas sistem ponovno preusmeri na spletni portal Mojpartner.si. Plačana storitev je avtomatsko aktivirana in odobrena ter jo lahko začnete koristiti.

Za prekinitev samodejnega obnavljanja članarine kliknete na Nastavitve na Mojpartner.si, izberete Samodejno obnavljanje članarine in s klikom na drsni gumb izberete Izklopljeno.

Pri samodejni obnovitvi članarine se obračuna zadnji dan izbranega članskega obdobja po trenutni veljavni ceni in pogojih z bremenitvijo kreditne kartice, s katero je uporabnik že plačal članarino in velja do odjave.

V primeru odjave samodejnega obnavljanja članarine je članstvo aktivno do konca zadnjega plačanega časovnega obdobja. Odjavo je potrebno izvesti najmanj 48 ur pred iztekom vplačanega časovnega obdobja članarine, če želite, da se vam članarina za naslednje časovno obdobje ne podaljša in zaračuna.

b. Univerzalni plačilni nalog – UPN – brez samodejnega obnavljanja

Podatke za plačilo preko univerzalnega plačilnega naloga (položnica – UPN) uporabnik prejme na e-poštni naslov. Plačilo lahko uporabnik izvede preko spletne banke ali fizično preko izpolnjene položnice na banki ali pošti. Po prejemu plačila bo uporabnik o tem obveščen, plačana storitev za izbrano obdobje oziroma storitev pa se aktivira.

Ob uspešno opravljeni transakciji plačila članarine ali storitve uporabnik v skladu s 5. odstavkom 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov soglaša, da se je izvršitev plačljive storitve začela z njegovim predhodnim izrecnim soglasjem.

Članstvo se samodejno ne podaljšuje, lahko pa uporabnik pred iztekom članstva podaljša svoje polno članstvo s pripadajočim popustom.

Po prenehanju članstva za določeno obdobje, če se član ni prej izpisal, dobi uporabnik status brezplačnega člana.

22. Dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitev splošnih pogojev uporabe. V primeru teh sprememb bo ponudnik uporabnike o tem obvestil in omogočil dostop do spremenjenih pogojev uporabe. Ob vsaki nadaljnji uporabi storitev spletnega portala po spremembi ali dopolnitvi splošnih pogojev, veljajo dopolnjeni oziroma spremenjeni pogoji uporabe.

Prav tako lahko pride do spremembe, ukinitve ali vzpostavitve dodatne omejitve na določeni ali kateri koli del storitve ali dostopa do katere koli lastnosti baze podatkov, storitve ali posameznih vsebin brez predhodnega obvestila.

Uporabnik se strinja, da bo v času uporabe vseh storitev spletnega portala redno spremljal dopolnjene določbe nove verzije.
O vsaki spremembi Splošnih pogojih bo uporabnik obveščen ob prijavi v račun.

23. Komunikacija in reševanje sporov

Za vsa morebitna vprašanja, pripombe ali pritožbe v zvezi s storitvami Agencije Gala s.p., ki se nanašajo na uporabo storitev Mojpartner.si, se obrnite na e-poštni naslov info@mojpartner.si ali na poštni naslov ponudnika storitev: Agencija Gala,s.p. Kiralj Terezija, Meljska cesta 33, 2000 Maribor.

23.1. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnika vseh storitev na Mojpartner.si, Agencija Gala s.p., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Za spore, ki bi nastali na podlagi uporabe storitev Mojpartner.si, je pristojno izključno pravo Republike Slovenije.

Mojpartner.si omogoča spletne storitve na območju RS, ne glede na to ali so uporabniki vezani na drugo geografsko lokacijo, pripadnost ali nacionalnost. Ponudnik na svoji spletnem portalu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo tukaj:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

23.2. Pristojnost za spore

Ta sporazum je sklenjen v Mariboru, v Republiki Sloveniji. Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve in v zvezi z ponudnikom storitve Agencije Gala, Kiralj Terezije s.p., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vsi uporabniki oz. stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezani izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve in delovanjem storitve je izključno pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, 15. maj 2022

 
Hitri zmenki v Mariboru 30 do 44 let
12. 09. 2024
Maribor
 
Delavnica - Uspešni na zmenku
19. 09. 2024
Maribor
 
Hitri zmenki v Mariboru 45 do 55 let
26. 09. 2024
Maribor
 
Delavnica - Kemija na prvem zmenku
25. 10. 2024
Maribor

Spletna partnerska agencija

 

 

Diskretnost

Pokazatelj ujemanja

Ciljno iskanje partnerja