Članstvo
Prijava

Brezplačen vpis vam omogoča kreiranje profila, ogled in iskanje partnerskih predlogov, omejeno komunikacijo, prijavo na spoznavne dogodke in seminarje.

Prednosti članarine

  Brezplačni Polni VIP
Regijsko iskanje po oddaljenosti       
S tem iskalnim filtrom lahko v nekaj trenutkih najdete predloge partnerjev iz vaše regije.
Pregled medsebojnega ujemanja      
Ogledate si lahko, na katerih področjih se medsebojno ujemate in kateri so vajini skupni pogledi in navade.
Udeležba na dogodkih in seminarjih      
Lahko se prijavljate na družabne dogodke in seminarje.
Pošlji pomežik      
Enostaven, hiter in simpatičen začetek stika med dvema s kratkim pozdravnim vprašalnikom, namenjenim prebijanju ledu.
Osnovni iskalni filtri      
Filtrirate lahko partnerske predloge v skladu z osebnimi kriteriji, ki so za vas pomembni, npr. starost, višina, kajenje, otroci, regija.
Ogled obiskovalcev      
Lahko si ogledate člane, ki so obiskali vaš profil in pokazali zanimanje za vas, in si naredite lasten izbor priljubljenih uporabnikov.
Moj partner na pametnem telefonu in tablicah      
Moj partner - brezplačna uporaba na pametnih telefonih ali tablici.
Posodabljanje novih partnerskih predlogov      
Stalna nadgradnja novih partnerskih predlogov za možno novo spoznavanje.
Neomejeno kontaktiranje      
Neomejeno lahko kontaktirate z osebami, ki se nahajajo v izboru Predlogi partnerjev.
Ogled fotografij      
Lahko si ogledate javne in odobrene fotografije drugih članov.
Garancija zajamčenih kontaktov      
Garantiramo vam minimalno število vzpostavljenih kontaktov odvisno od vašega članstva. Npr. za 12 mesecev jamčimo 12 kontaktov pod pogojem, če boste sami aktivno nagovorili dvakrat več potencialnih partnerjev od zajamčenega števila kontaktov. Če ne boste dosegli zajamčenega števila kontaktov, vam bomo vaše osnovno članstvo enkrat brezplačno podaljšali za polovico obdobja prejšnjega članstva.
Dodatni iskalni filtri      
Selektivni iskalni filtri po izobrazbi, postavi, prehrambenih navadah, želji po otrocih, po prihodku, oddaljenosti, skupnih interesih, prostem času, športu …
VIP komunikacija      
VIP članstvo vam omogoča polno komunikacijo z vsemi člani, vključno s tistimi, ki nimajo te možnosti. To so člani, ki nimajo polnega članstva, so brezplačno vpisani. To pomeni, da lahko vaša osebna sporočila prebirajo in na njih odgovarjajo tudi neplačniki, ker jim vi z VIP članstvom to omogočite.

 

Dogodki za samske >