Izjava o zasebnosti
Prijava

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti velja od 1. marca 2019. Pogoji iz izjave o zasebnosti se lahko vsebinsko kadar koli dopolnijo ali spremenijo. Veljavna različica je dostopna na spletnem portalu www.mojpartner.si (v nadaljevanju: spletni portal).

Upravljavec spletnega portala Mojpartner.si (v nadaljevanju: ponudnik) se zaveda pomena zasebnosti, zato so bili pripravljeni pogoji zasebnosti, ki veljajo za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo ponudniku kot upravljavcu osebnih podatkov. V nadaljevanju sledi pojasnilo, za katere namene se obdelujejo osebni podatki uporabnikov, in dodatne informacije. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

S potrditvijo Izjave o zasebnosti uporabnik izjavlja, da je seznanjen z Izjavo o zasebnosti in se strinja, da lahko ponudnik in upravljavec osebnih podatkov Agencija Gala, Kiralj Terezija s.p., Meljska cesta 33, 2000 Maribor, obdelujeta in varujeta spodaj navedene osebne podatke skladno z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007) in internimi akti upravljavca, s katerimi se ureja varstvo osebnih podatkov.

Ponudnik z osebnimi podatki ravna odgovorno in jih hrani v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in evropskimi zahtevami uredbe GDPR ter internimi akti. Do osebnih podatkov uporabnika imajo dostop pooblaščene zaposlene osebe in pogodbeni obdelovalci za namene izvedbe naročene storitve.

Obdelujejo se podatki, ki jih je uporabnik vnesel ob registraciji na spletnem portalu ali ob prijavi na ostale navedene storitve.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov uporabnikov?

Osebni podatki, ki jih uporabnik vnese ob registraciji na spletnem portalu, so zaupne narave, zato imajo do njih dostop le zaposlene osebe in pogodbeni sodelavci, ki jih obdelujejo skladno s predpisi v času uporabnikove registracije. Brez privolitve uporabnika se osebnih podatkov ne posreduje nepooblaščenim osebam, razen v primeru, če je ponudnik upravičen in dolžan razkriti določene podatke državnim organom na podlagi utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja sodnega postopka.

Kdo vidi podatke, ki jih uporabnik posreduje?

Elektronski naslov in geslo uporabnika sta skrbno varovana in nista javno objavljena na spletnem portalu ali drugje. Elektronski naslov je viden administratorju portala v skladu z internim pravilnikom o zaščiti osebnih podatkov samo v primeru, ko nastopi zakonit interes ponudnika ali uporabnika ali interes nadzornih organov. Geslo uporabnika je šifrirano in ga ne vidi nihče; niti administrator nima vpogleda v geslo.

Podatki uporabnika označeni s simbolom (prečrtana očka) so anonimni podatki in jih drugi uporabniki ne morejo videti.

Vsi ostali podatki, ki jih uporabnik prostovoljno vnese ob registraciji, se objavijo na profilu uporabnika in so vidni vsem registriranim uporabnikom.

Privolitev za obdelavo podatkov

Upravljavec spletnega portala obdeluje osebne podatke uporabnika le v primeru, ko se le-ta strinja z njihovo obdelavo. Po uspešni registraciji in vnosu podatkov se uporabnik strinja z obdelavo podatkov v obsegu, kot je potrebno za izvajanje obveznosti med uporabnikom in ponudnikom, kot je določeno v Splošnih pogojih uporabe in poslovanja in v skladu s pogoji obdelave, ki so navedeni v Izjavi o zasebnosti.

Uporabnik ima pravico, da lahko kadar koli brez obrazložitve prekliče privolitev, vendar ta preklic ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Način pridobivanja osebnih podatkov in kateri podatki se obdelujejo

Ponudnik obdeluje osebne podatke, pridobljene od uporabnikov:

 • ob registraciji in uporabi spletne strani,
 • ob prijavi na družabne dogodke,
 • ob prijavi na seminarje,
 • ob prijavi na coaching,
 • ob prejemu nakazil za naročeno storitev,
 • preko socialnih omrežij,
 • če se udeleži nagradnih iger,
 • če podajo pohvalo ali pritožbo.

Z vpisom na spletni portal se neregistriran uporabnik na podlagi strinjanja z določbami teh pogojev brezplačno registrira in daje privolitev za obdelavo podatkov skladno z Izjavo o zasebnosti. Obdelavo podatkov lahko registriran uporabnik kadar koli prekliče. Registracija je brezplačna in uporabnik nima nikakršnih obveznosti za plačilo.

Podatki, ki se obdelujejo in zbirajo za izvajanje storitev

Za zagotavljanje storitev, ki so podrobneje opisane v Splošnih pogojih uporabe in poslovanja, in za sklenitev pogodbe ob uspešno opravljeni registraciji na spletnem portalu so potrebni naslednji obvezni podatki o uporabniku:

 • spol in spolna usmerjenost,
 • elektronski naslov,
 • geslo, ki je šifrirano.

Če uporabnik zgoraj navedenih osebnih podatkov ne želi posredovati, se ne more registrirati na spletnem portalu in uporabljati ponujenih storitev. V nadaljevanju so navedeni še drugi podatki, ki jih upravljavec zbira za namen spletne komunikacije in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Po uspešno opravljeni registraciji uporabnik privoli v obdelavo osebnih podatkov skladno z Izjavo o zasebnosti, saj po registraciji nastane pogodbena obveznost in podlaga za obdelavo podatkov ter zakoniti interes za objavo določenih podatkov na spletnem portalu v skladu z Izjavo o zasebnosti.

Ponudnik za nadaljnjo uporabo in obdelavo pridobiva in hrani naslednje podatke:

 • Elektronski naslov in geslo uporabnika (oboje skrbno varovano) je potrebno, da se uporabniku omogoči dostop do njegovega uporabniškega profila.
 • Elektronski naslov uporabnika je potreben za obveščanje o novostih, občasno pošiljanje ponudb in obvestil, za katere je uporabnik soglašal, da jih želi prejemati.
 • Osebni podatki za registracijo ali naročilo plačljive storitve (ime in priimek, naslov in kraj bivanja, elektronski naslov, mobilna številka).
 • Telefonsko številko se uporablja v primeru prijave na družabne dogodke za namen obveščanja o uspešnosti prijave na dogodek, seminar, coaching ali delavnico.
 • Prostovoljno vneseni podatki ob registraciji se zbirajo za namen navezovanja stikov z drugimi uporabniki.
 • Drugi podatki, ki jih uporabnik posreduje v primeru samoiniciativnega povpraševanja.
 • Podatke o transakcijah (namen in datum plačila za plačano storitev).

Za omogočanje spletne komunikacije med uporabniki so na spletnem portalu Mojpartner.si javno objavljeni podatki, kot so: spol uporabnika, spol osebe, ki jo uporabnik želi spoznati, šifra uporabnika ter neobvezni podatki, ki jih ob registraciji uporabnik po želji posreduje za namen vzpostavljanja stikov med uporabniki.

Za uspešno registracijo so potrebni naslednji osebni podatki:

 • spol uporabnika,
 • spol osebe, ki jo uporabnik želi spoznati,
 • elektronski naslov,
 • geslo uporabnika.

Prostovoljno pa lahko uporabnik v svoj profil vnese še ostale podatke za omogočanje spletne komunikacije med uporabniki ter namen spoznavanja in iskanja partnerja, ki bodo vidni registriranim uporabnikom spletne strani. Neobvezni podatki so potrebni za izpolnjevanje pogodbene obveznosti med uporabnikom in upravljavcem za lažje vzpostavljanje stika z drugimi uporabniki. Neobvezni podatki, ki se nanašajo na nadaljnji registracijski postopek, so:

 • t. i. test ujemanja, ki zajema uporabnikov pogled na osebnost, razmerje in življenjski slog,
 • uporabnikova vizija uspešnega partnerstva,
 • regija,
 • kraj (večji kraj bivanja),
 • zakonski stan,
 • višina,
 • tip postave,
 • barva las,
 • podatek o otrocih,
 • morebitna želja po otrocih,
 • poklic,
 • dokončana izobrazba,
 • kadilske navade,
 • prehrambne navade,
 • religija,
 • rekreacijske navade,
 • interesi uporabnika,
 • hišni ljubljenčki,
 • vrednote,
 • finančni status,
 • osebni opis uporabnika,
 • objava fotografije,
 • kaj uporabnik meni o sebi
 • kratek osebni opis,
 • uporabnikovi kriteriji o želenem partnerju.

Fotografije uporabnika

Uporabnik lahko na svoj profil za objavo naloži svoje fotografije.
Pri nalaganju fotografije se uporabnik lahko odloči za javni prikaz svoje fotografije ali zasebni.
Objavljene fotografije se hranijo do izbrisa ali do trenutka, ko jih uporabnik odstrani iz svojega uporabniškega profila (v tem primeru so trajno izbrisane).

Javni prikaz fotografije

Fotografije bodo vidne vsem polnim članom s katerimi lahko tudi uporabnik komunicira.

Zasebni prikaz fotografije

Fotografije uporabnika so zamegljene in so tudi objavljene zamegljeno. Lahko pa uporabnik za interes medsebojnega spoznavanja izbranemu uporabniku dovoli ogled fotografij (fotografije so vidne samo temu uporabniku), oziroma dovoljenje kadar koli prekliče, s čimer se fotografije ponovno zameglijo.

Dodatni podatki ob registraciji

Uporabnik mora za izvedbo spletnih storitev in izvajanje pogodbe ponudniku v obdelavo posredovati tiste osebne podatke, ki so označeni kot obvezni. Če teh podatkov ne zagotovi, ponudnik ne more izvesti storitve spletnih zmenkov ali naročene storitve.

V primeru naročil na plačljive storitve za izvrševanje pogodbenih obveznosti se obdelujejo osebni podatki (ime in priimek, naslov in kraj bivanja, e-naslov, mobilna številka), ki so pogoj za zagotavljanje izbrane storitve. Podatki se preslikajo iz profila na navedeni obrazec za naročilo storitve in so namenjeni samo v administrativne namene.

Pri navedbi podatkov o iskani osebi, ki jo uporabnik želi spoznati, lahko na lastno željo po uspešno opravljeni registraciji navede naslednje podatke:

 • starost,
 • višina,
 • kadilske navade,
 • lahko ima otroke,
 • izobrazba,
 • postava,
 • prehrambne navade,
 • želja po otrocih,
 • regija in kraj za partnerske predloge,
 • skupni interesi,
 • prosti čas,
 • športi,
 • preživljanje vikenda,
 • preživljanje dopusta,
 • glasba,
 • dohodek.

Neobvezni podatki, ki jih uporabnik posreduje, so namenjeni za vzpostavljanje spletne komunikacije z drugimi uporabniki in nadaljevanje spoznavanja. Ti podatki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti med upravljavcem in uporabnikom ob uspešno dokončani registraciji in so objavljeni na profilu uporabnika skladno s Pogoji uporabe spletnega portala Mojpartner.si.

Neobvezni podatki se hranijo do izbrisa oziroma dokler jih uporabnik ne umakne iz svojega uporabniškega profila. Po izbrisu ali odstranitvi neobveznih podatkov iz uporabniškega profila se ti ne hranijo in so trajno izbrisani.

Za katere namene se obdelujejo in zbirajo podatki uporabnika

Mojpartner.si obdeluje osebne podatke, ko uporabnik uporablja storitve za zmenke oziroma kadar kakor koli sodeluje z upravljavcem za izvajanje storitev za naslednje namene:

Za spletno komunikacijo med člani za izvajanje storitev spletnih zmenkov in komunikacijo z uporabnikom za izvajanje storitev, za iskanje partnerjev po navedenih kriterijih, po splošnem medsebojnem ujemanju, za prikazovanje partnerskih predlogov, za komunikacijo med uporabniki, za filtriranje po iskanju in zadetkih. Za te namene pa mora uporabnik upravljavcu zaupati podrobnejše podatke o sebi.

Plačila storitev – za izvedbo plačljivih storitev oziroma pogodbenih odnosov, ki vključujejo vodenje in izvajanje naročil ter pogodbenih obveznosti (polno članstvo, družabni dogodki, seminarji in delavnice, coachingi itd.). Za zagotavljanje teh plačljivih storitev pa mora uporabnik upravljavcu zaupati podatke o sebi za namen izvrševanja pogodbenih obveznosti (za administrativne namene).

Obvestila – za obveščanje o storitvah in produktih Mojpartner.si in drugih pomembnih informacijah in aktivnostih in to takrat, ko se uporabnik odloči, da želi prejemati ta obvestila.

Oglaševanje – za spletno oglaševanje Mojpartner.si, za možnost ciljnega prikazovanja storitev in oglasov, ob upoštevanju osnovnih značilnosti in statusa uporabnikov.

Analiza – za izboljšanje storitev se opravlja analiziranje in spremljanje vedenja uporabnika, da lahko upravljavec prilagaja storitve za namen boljšega zagotavljanja storitev uporabniku (prilagoditev ponudbe za družabne dogodke, za vsebine nagovorov uporabnika, personalizacijo ipd).

Nagradne igre – občasno za izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja, in objavo izžrebancev ter na promocijskih dogodkih.

Zlorabe – za odkrivanje in preprečevanje kakršne koli prepovedane ali nezakonite dejavnosti, ki niso v skladu s pogoji poslovanja Mojpartner.si, in za reševanje morebitnih sporov.

Podatki se zbirajo za čas trajanja pogodbenega sodelovanja v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer se obdelujejo tisti osebni podatki, ki so potrebni za navedene namene in izvajanje naročenih storitev. Osebni podatki, ki jih posredujejo uporabniki, se obdelujejo v primeru, ko se za to izrecno odloči uporabnik in v primeru zakonitega interesa po registraciji na spletni strani ali naročilu razpoložljivih storitev strani. Do zakonitega dovoljenja za obdelavo podatkov pride ob nastanku zakonitega interesa ob uspešno opravljeni registraciji ali naročilu izbrane storitve.

Namen obdelave osebnih podatkov za pošiljanje obvestil

Obiskovalec spletnega portala Mojpartner.si se lahko prostovoljno odloči, kdaj in na kakšen način želi stopiti v kontakt z upravljavcem. Uporabnik soglaša in dovoljuje, da mu lahko upravljavec na podlagi predhodnega izbora z namenom neposrednega trženja preko telefona, osebne pošte ali elektronske pošte pošilja aktualna obvestila, reklamni material in ga obvešča o ponudbi ali novostih strani Mojpartner.si za:

 • obvestila, da želi uporabnika nekdo spoznati (poslan pomežik, pozdrav, obvestila o novih ogledih profila, o dodanih partnerskih predlogih),
 • obvestila o prejetih ali neprebranih sporočilih,
 • obvestila o raznih aktivnostih drugih uporabnikov, ki so namenjena izbranemu uporabniku,
 • obvestila o družabnih srečanjih in spoznavnih dogodkih,
 • obvestila o seminarjih, delavnicah in novitetah ponudnika,
 • promocijska sporočila pogodbenih partnerjev,
 • razne namige za bolj učinkovito uporabo spletnih storitev.

Mojpartner.si beleži in ustrezno obvesti uporabnika, ko mu drug uporabnik na portalu pošlje pozdrav, pomežik, si ogleda profil ali pošlje zasebno sporočilo. Ti podatki se zbirajo in hranijo za izvajanje storitev pogodbenih obveznosti do uporabnika. Ti podatki se hranijo do izbrisa. Mojpartner.si si pridržuje pravico, da lahko zasebna sporočila in ostala sporočila izbriše tudi pred izbrisom uporabnika, ko doseže sporočilo starost najmanj 12 mesecev.


OBISK SPLETNE STRANI MOJPARTNER.SI

Log datoteka

Ko uporabnik obišče spletno mesto www.mojpartner.si, se beleži log datoteke. Informacije znotraj teh log datotek zajemajo podatke, kot so IP naslov, datum in čas obiska, referenčna in izhodna stran. Za zagotavljanje delovanja in kakovosti se zbirajo določeni podatki o strojni in programski opremi uporabnika, ki se zabeležijo preko piškotov in kode, ki je vgrajena na spletno mesto. To pomeni, da, ko uporabnik obišče spletni portal Mojpartner.si, strežnik avtomatsko zbira podrobnosti o obisku uporabnika, kot so:

 • IP uporabnika,
 • URL naslov obiskane(-ih) strani,
 • čas/trajanje nalaganja strani,
 • čas obiska.

Potrebni podatki za varnost spletnega portala

IP naslov s časovnim žigom se beleži ob obisku uporabnika in pošiljanju obrazcev. IP naslov se potrebuje za varovanje storitev portala, za preprečevanje vdorov, zlorabe storitev in pošiljanju spam sporočil oziroma za podobne namene, ki bi lahko ogrozili storitve portala.

IP naslov uporabnika se shrani tudi v primeru, ko se uporabnik prijavi na portal ali uporablja razpoložljive storitve. IP naslov uporabnika je nujen za varovanje storitev portala in članov tudi v primeru zlorabe spletnih storitev.
IP naslov registriranega uporabnika se hrani tudi po izbrisu, o čemer je več navedeno pod Izbris podatkov uporabnika.
IP naslov obiskovalca, ki ni prijavljen na portalu, se hrani 45 dni od časa, ko je bil nazadnje zabeležen. Po preteku tega časa se IP naslov briše.

Aktivnosti uporabnikov

Na Mojpartner.si se beleži frekvenca pošiljanja sporočil, pomežikov ali pozdravov in v primeru, ko uporabnik v kratkem času pošlje večjo količine le-teh, se beleži frekvenca pošiljanja skupaj z uporabnikovo šifro. Ti podatki so potrebni, da se onemogoči avtomatizirane skripte, ki bremenijo delovanje storitve portala in proti zlorabi. Podatki se hranijo do izbrisa podatkov uporabnika.

Prijava zlorabe

Registriran uporabnik lahko v primeru nadlegovanja na Mojpartner.si prijavi uporabnika z uporabo Obrazca za prijavo. V tem primeru se obdelujejo naslednji podatki:

 • šifra uporabnika, ki prijavlja,
 • šifra uporabnika, ki se ga prijavlja,
 • razlog za prijavo,
 • opis prijave.

Ti podatki so potrebni za preverjanje okoliščin prijave in morebitne zlorabe za namen izbire ustreznega postopka ukrepanja (opozorilo povzročitelja ali deaktivacija profila ali prijava ustreznim organom pregona). Upravljavec se sam odloča na podlagi prijave o sankciji ali opustitvi prijave.
Podatke, potrebni za ustrezno varnost portala, se hranijo tudi po izbrisu uporabnika.

Pošiljanje sporočil na elektronski naslov uporabnika

Ko uporabnik prejme obvestilo na svoj elektronski naslov, se beleži, ali je bilo sporočilo uspešno dostavljeno. V tem primeru se beleži še število ogledov sporočila, število klikov v sporočilu in število odjav od prejemanja sporočila. Podatki se beležijo za namen analize in ustrezne prilagoditve ali izboljšave branja obvestil.
Podatki uporabnika so anonimizirani in se hranijo tudi po izbrisu za namen spremljanja zanimanj za sporočila upravljavca za daljše obdobje.

Kliki na oglase

Uporabnik si lahko ogleda oglas na Mojpartner.si in ob kliku nanj se beleži število klikov in ogledov oglasa skupaj s šifro uporabnika. Te podatke se potrebuje za namen, da se uporabniku prikaže omejeno število oglasov in se isti ne prikazujejo dlje časa. Ti podatki so anonimizirani in se hranijo tudi po izbrisu za namen statistike ogledov in klikov oglasov na spletnem portalu Mojpartner.si.

ZASEBNI PODATKI IN OBDOBJE HRAMBE PODATKOV

Na Mojpartner.si bodo posredovani osebni podatki uporabnika obdelovani in hranjeni izključno za navedene namene za čas pogodbenega razmerja oziroma do preklica privolitve.
V primeru, ko obstaja pogodbeno razmerje med uporabnikom in upravljavcem, se čas obdelave in hrambe podatkov prilagodi pogodbi oziroma zakonu.

Zasebni podatki

Zasebni podatki, kot so ime, priimek, naslov in telefonska številka uporabnika, se zbirajo in obdelujejo po uspešno opravljeni registraciji za nadgradnjo članstva ali plačljivih storitev portala za administrativne namene. V tem primeru uporabnik posreduje naslednje podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • ulica in hišna številka,
 • kraj,
 • poštna številka,
 • država.

S posredovanjem teh podatkov nastane med uporabnikom in upravljavcem zakonit interes za hrambo teh podatkov.

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov uporabnika se razlikuje glede na namen uporabe podatkov. Podatki, ki jih posreduje uporabnik, se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za izvajanje pogodbenih obveznosti med upravljavcem in uporabnikom, kot je to določeno v Pogojih uporabe portala Mojpartner.si, oziroma do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe in za namene arhiviranja v statistične namene (v tem primeru se podatke anonimizira in posledično uporabnika ni mogoče identificirati preko teh podatkov).

Po poteku hrambe in po izpolnitvi pogodbenega razmerja oziroma namena obdelave se osebni podatki uporabnika izbrišejo, anonimizirajo ali uničijo, če niso po zakonu opredeljeni kot arhivsko gradivo oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov določa drugače.

Preverjanje in točnost podatkov

Če je prišlo do spremembe osebnih podatkov, se uporabnika prosi, da jih dopolni ali ažurira. Podatki, ki se nanašajo na uporabnika, so pomembni za posredovanje primernih partnerskih predlogov in za izvajanje pogodbenega razmerja.

Mojpartner.si si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov uporabnika, vendar ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Ponudnik točnosti posredovanih podatkov ne preverja, razen v primeru ID preverjen, kjer se preveri spol in starost uporabnika, vendar ponudnik ne odgovarja za verodostojnost preverjenega podatka. Več o tem si preberite v prispevku ID preverjen.

Ob registraciji na Mojpartner.si se preveri pripadnost uporabnikovega elektronskega naslova ob aktivaciji računa.

Občutljivi podatki uporabnika

Ob uporabi storitev portala uporabnik posreduje podatke, ki so zanj lahko tudi občutljivi. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi uporabnikove privolitve in za namene spletnih stikov, kot so spol uporabnika, spol iskane osebe, versko ali filozofsko prepričanje, podatki o zdravstvenem stanju ipd., so javno objavljeni na uporabnikovem profilu in vidni tudi drugim uporabnikom portala. Ob vnosu teh prostovoljno vnesenih podatkov in informacij uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki za namen izvajanja pogodbe, uporabnik izrazi soglasje, da se lahko objavijo na njegovem uporabniškem profilu in so vidni ter prosto dostopni ostalim registriranim uporabnikom portala.

Varovanje podatkov

Mojpartner.si skrbi za varnost podatkov uporabnikov z varnostnimi ukrepi za zagotovitev največje mere tehnične in vsebinske varnosti podatkov. Za prenos podatkov uporabnika na portal se uporablja SSL povezava, ki omogoča zaščito med prenosom podatkov pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo. Podatki uporabnika so zaščiteni z geslom, do katerega ima dostop administrator portala. Podatki uporabnika so zaščiteni tudi pred nenamerno izgubo, saj se na varni lokaciji hrani kopija. V primeru izbrisa podatkov uporabnika se iz varnostne kopije strani te podatke izbriše po preteku desetih dni.

Priporočila za varovanje zasebnosti

Uporabnik mora tudi sam poskrbeti za varnost svojih podatkov in odgovorno poskrbeti za varnost z ustrezno programsko protivirusno zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do vsebin portala. Priporočljivo je, da uporabnik poskrbi za varnost svojega gesla, elektronskega naslova in drugih identifikatorjev, ki jih uporablja za prijavo in jih ne razkriva drugim.

Podatki mladoletnih oseb

Vse storitve so namenjene polnoletnim osebam, zato se na Mojpartner.si ne zbirajo podatki oseb, mlajših od 18 let. Če uporabnik sumi, da se je na portal registriral njegov otrok, naj upravljavca nemudoma obvesti na Kontakt, da lahko ukrepa in podatke izbriše.
Preko interneta ni možno preverjati starosti uporabnikov, če pa se ugotovi, da so v obdelavi podatki uporabnika, ki je ob prvi registraciji mlajši od 18 let, bodo le-ti nemudoma izbrisani.

Uveljavljanje pravic v zvezi z obdelovanimi osebnimi podatki

Uporabnik svoje osebne podatke, ki jih posreduje na Mojpartner.si na podlagi privolitve za obdelavo, lahko tudi kadar koli začasno ali trajno prekliče. Preko kontaktnega obrazca ali elektronskega naslova info@mojpartner.si lahko uporabnik uveljavlja pravice za dostop do svojih podatkov, za dopolnitev podatkov ali popravek podatkov, za omejitev obdelave podatkov, za prenos podatkov ali izbris osebnih podatkov. Uporabnik lahko vloži tudi ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov.

Pravica dostopa do podatkov – uporabnik, ki se prostovoljno odloči za obdelavo svojih podatkov na podlagi privolitve, ima možnost, da se kadar koli prijavi na portal, dostopa do svojih posredovanih podatkov, ga obišče in to tako, da se prijavi na Mojpartner.si s svojim e-naslovom/šifro in geslom.

Pravica do popravka podatkov – uporabnik, ki se prostovoljno odloči za obdelavo svojih podatkov na podlagi privolitve in upravljavcu posreduje podatke v obdelavo, ima možnost, da ob prijavi na portal s svojimi podatki za prijavo dopolni nepopolne podatke ali popravi netočen podatek. Omenjene dopolnitve, popravki ali spremembe osebnih podatkov ne veljajo za spol, datum rojstva in telesno višino. Po uspešnem popravku ali dopolnitvi podatkov in odobritvi administratorja bodo na uporabnikovem profilu dopolnjeni ali popravljeni podatki vidni tudi drugim uporabnikom.

Pravica do omejitev obdelave podatkov – uporabnik lahko v primeru obdelave njegovih osebnih podatkov pošlje sporočilo na info@mojpartner.si in zahteva omejitev obdelave tega podatka. Po opravljeni omejitvi zahtevanega podatka/-ov se uporabnika ustrezno obvesti na njegov e-naslov, ki je bil posredovan ob registraciji ali preko zasebnega sporočila na portal Mojpartner.si. Z omejitvijo osebnih podatkov ima uporabnik posledično omejen dostop do spletnih storitev.

Pravica do prenosljivosti podatkov – uporabnik, ki se odloči in privoli v obdelavo njegovih podatkov, lahko ob prijavi na portal s svojimi prijavnimi podatki prenese vse podatke iz svojega profila, ki se nanašajo nanj, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica za izbris podatkov – uporabnik, ki se prostovoljno odloči za obdelavo svojih podatkov na podlagi privolitve in posreduje podatke v obdelavo, lahko ob prijavi na portal s svojim e-naslovom in geslom izbriše izbran podatek ali vse podatke, ki se nanašajo nanj. Nekatere podatke mora ponudnik zaradi zakonitih interesov nadzornih organov hraniti tudi po izbrisu. Več informacij o tem na Izbris podatkov uporabnika.

Pravica do ugovora – uporabnik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval v obdelavo. Po prejemu ugovora in po preučitvi okoliščin le-te se bo v skladu z veljavno zakonodajo prekinila obdelava podatkov uporabnika.

Če uporabnik meni, da so kršeni predpisi glede varstva njegovih osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Uporabnik lahko vse pravice v zvezi z osebnimi podatki uveljavlja s poslano pošto na info@mojpartner.si.

Obveščanje o kršitvi varstva podatkov

Upravljavec uporabnika v primeru, da je prišlo do kršitve varstva njegovih podatkov, čim prej obvesti, najkasneje pa v roku 72 ur. Uporabnik prejme obvestilo, kjer je opisana vrsta kršitve podatkov, opis možnih posledic kršitve in priporočljivi ukrepi v zvezi s kršitvijo. Uporabnik dobi tudi kontaktne podatke osebe, na katero se lahko obrne za več možnih vprašanj.

Lokacija shranjevanja podatkov

Vsi podatki, ki jih uporabnik vnese ob registraciji, se shranjujejo na zaščiten spletni strežnik v Sloveniji.

PIŠKOTKI (Cookies)

Spletni portal www.mojpartner.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z uporabo portala obiskovalci ali uporabniki soglašajo z njihovo uporabo.

Obiskovalci raznih spletnih strani imamo na svojih računalnikih in drugih napravah shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Piškotki niso novost, z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oziroma soglasja obiskovalcev za njihovo uporabo.

Kaj so piškoti?

Piškotki so majhne besedilne datoteke z informacijami, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave in se začasno shranijo na uporabnikov računalnik ali napravo, s katero obišče spletno stran. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov v brskalniku po lastni želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Namen piškotkov je, da spletni strežniki prepoznajo računalnik uporabnika in spletni brskalnik, prilagodijo spletno stran ter poskrbijo, da je interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom hitrejša in enostavnejša ter zagotavlja uporabniku prijazno spletno storitev. Piškotki upravljavcu ne dajejo dostopa do uporabnikove naprave, prav tako pa podatki, ki se zbirajo preko piškotkov, ne vsebujejo osebnih podatkov. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani za to, da je uporabnikova izkušnja boljša. Z njihovo pomočjo je omogočeno analizirati promet na spletni strani, pav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike. Z onemogočanjem določenih piškotkov deli spletne strani ne bodo delovali.

Zakaj spletna stran uporablja piškotke?

Mojpartner.si uporablja piškotke za namen zagotavljanja uporabniku prijaznih spletnih storitev in za prikaz pravilnih informacij, ki uporabnika zanimajo in jih išče. S pomočjo piškotkov si spletno mesto zapomni uporabnikove preference in izkušnje. Na ta način se prihrani čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Piškotke se uporablja za prilagoditev prikaza vsebine glede na pretekle obiske uporabnika; za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave; za prepoznavanje naprave uporabnika, ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine uporabnikovi napravi; za ohranjanje prijave na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava; za spremljanje obiska z namenom preverjanja učinkovitosti prikaza vsebin, oglasov in za izboljšanje spletne strani.

Za namen štetja obiskovalcev portala se uporabljajo lastne piškotke in piškotke Google Analytics.

Katere piškotke upravljavec shranjuje

ime piškotka namen čas shranjevanja podjetje
različno; 32 mestna šifra številk in črk Sejni piškotek. Se uporablja zgolj za določanje število gostov trenutno na strani. Ne vsebuje informacij, ki bi lahko identificirale uporabnika. Do zaprtja brskalnika Mojpartner.si
joomla_user_state Uporablja se za prijavo na spletni portal. Do zaprtja brskalnika Mojpartner.si
agencijskestoritve Uporablja se za pomnjenje izbire: Skrij pojavno „Spletna stran Mojpartner - Agencijske storitve je bila preseljena na nov naslov ...“ 10 let Mojpartner.si
mojpartnercookiesetting Uporablja se za pomnjenje izbire: Skrij pojavno „Ta stran uporablja piškotke ...“ 10 let Mojpartner.si

Mojpartner uporablja še lastne piškotke »trackingi d« za prikaz statistike obiskanosti posamezne strani portala; čas shranjevanja le-teh je 30 dni. Za zapomnitev vnosov v spletne obrazce se uporablja tudi sejne piškotke in piškotke za avtentikacijo, ki so namenjeni stalni prijavi na portal.

Za optimalno delovanje portala Mojpartner.si mora uporabnik piškotke v svojem brskalniku omogočiti. Z onemogočanjem določenih piškotkov deli spletne strani ne bodo pravilno delovali.

Na tej strani spodaj lahko uporabnik nastavitve o piškotkih vedno ponastavi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način, kako brskalnik uporablja piškotke, vključno z blokiranjem ali izbrisom piškotkov s spletnih mest, lahko to storite s spreminjanjem nastavitev brskalnika:

Piškotke Google Analytics lahko onemogočite tudi selektivno s pomočjo spodnjih navodil:

Izbris podatkov uporabnika

Uporabnik ima pravico, da se lahko kadar koli odloči, da izbriše svoje podatke.
Mojpartner.si obdeluje za čas sodelovanja ali pogodbenega razmerja le tiste podatke, ki jih je uporabnik posredoval med registracijo ali po registraciji, in sicer v skladu s Pogoji uporabe Mojpartner.si (povezava). Ko uporabnik izbriše svoj račun oziroma profil, se njegovi posredovani podatki izbrišejo.

V skladu z zahtevami veljavnih predpisov se po prenehanju pogodbenega razmerja hranijo naslednji podatki uporabnika:

 • šifra uporabnika,
 • datum registracije in datum izbrisa,
 • datum in čas zadnje prijave na portal,
 • IP naslov, s katerim je uporabnik zadnjič dostopal do storitve portala.

Izbris računa je dokončen in ga ni mogoče obnoviti. Datum registracije, datum izbrisa, datum in čas zadnje prijave uporabnika v portal in IP naslov zadnjega dostopa do storitev portala uporabnika se hranijo 30 dni po izbrisu za preprečevanje zlorab in za namen zakonitega interesa pristojnih organov. Po preteku šestdeset dni se podatki uporabnika izbrišejo in se jih več ne hrani.

Kako lahko stopite v stik z upravljavcem spletnega portala Mojpartner.si?

V primeru vprašanj, pripomb ali pohval je upravljavec dosegljiv na: info@mojpartner.si ali preko Kontaktnega obrazca.

Dopolnitve ali spremembe politike zasebnosti

Mojpartner.si si pridržuje pravico do občasne posodobitve Pogojev zasebnosti skladno s spremembami storitev ali spremembami predpisov.
V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina glede uporabe osebnih podatkov bo uporabnik obveščen na spletni strani ob prijavi v portal preko obvestila na spletnem portalu.

Spremeni se tudi zaporedna številka Pogojev zasebnosti in datum, kar bo objavljeno na prvi strani (na vrhu dokumenta). Ti Pogoji zasebnosti se uporabljajo do morebitne spremembe.

Maribor, 1. marec 2019

 
Hitri zmenki v Mariboru 30 do 44 let
12. 09. 2024
Maribor
 
Delavnica - Uspešni na zmenku
19. 09. 2024
Maribor
 
Hitri zmenki v Mariboru 45 do 55 let
26. 09. 2024
Maribor
 
Delavnica - Kemija na prvem zmenku
25. 10. 2024
Maribor

Spletna partnerska agencija

 

 

Diskretnost

Pokazatelj ujemanja

Ciljno iskanje partnerja